Kowoperatif/Konbit

COOPACVOD, Matador

Matador is home to a coffee cooperative called COOPACVOD that has been helping local coffee farmers create a sustainable livelihood for the past 37 years.

ATIH, Lalwè (Lalouère)

Lalwè gen yon sistèm irigasyon konplèks ki jere pa yon konsey reprezantan ki sòti nan tout zòn ki benefisye de dlo a

Gaillard

Gaya se yon kominote kote solidarite se kilti pou viv la, epi plizyè gwoupman kominote ap kolabore nan tout bagay ki enkli asistans sosyal, agrikilti epi kilti.  

ATAL, Calumette

ATAL se yon òganizasyon pou kominote a ki gen anpil siksè avèk pepinye pyebwa, epi eksperyans nan ranfòsman kapasite kominote atravè fòmasyon nan agrikilti ak mikwo-finans. 


OPK, Karakol (Caracol)

Karakol se lakay yon òganizasyon kiltivatè ki itilize yon pepinye kakawo pou sipòte yon lekòl kominote. 

FTKDG, Gan Bad (Grand Bad)

Gan Bad se yon kominote ki konstwi wout li ak men popilasyon nan ak konbit, e yo kolabore nan tout lot fason pou lavi yo.

ASCOPCA, Akasya (Accacia)

Akasya se lakay yon òganizayson ki rele ASCOPCA, ki te rekanpe kiltivasyon kann nan kominote ki vin kreye komès ak yon amelyorasyon pou lavi nan zòn nan.

ODPM, Matiren (Mathurin)

Matiren se yon kominote ki izole nan mòn epi ki itilize tradisyon konbit pou òganize tout bagay ki enkli sanitasyon, edikasyon ak agrikilti.  

MIJD, Desalin (Dessalines)

Desalin se lakay yon òganizasyon ki rele MIJD ki, pandan kèk anne pase, reyisit pou fè yon wout machin rive nan kominote a, epi tout travay sa ki te fèt avèk la men epi ak volontè. 

Gwayavye

Gwayavye se yon kominote ki izole nan mòn men ki itilize sistèm konbit ak òganizasyon lokal pou prezève yon agrikilti gaya, epi adrese pwoblèm dlo nan kominote a.    

Pages

Subscribe to RSS - Kowoperatif/Konbit