Kominote a/ kohesyon sosyal

OPDEL, Belo

OPDEL is a group of young people in Belo who have been organizing since 2002 to promote a healthy and productive life for their neighbors and community at large.

Artists' group, Kafou Pingwen

Kafou Pingwen is home to a group of young artists who are using art as a way to keep their communities clean through up-cycling trash into artisanwork.

Gaillard

Gaya se yon kominote kote solidarite se kilti pou viv la, epi plizyè gwoupman kominote ap kolabore nan tout bagay ki enkli asistans sosyal, agrikilti epi kilti.  

Pyat (Piatre)

Pyat se yon kominote ki beni avèk sous natirèl, men li pran anpil koperasyon ak angajman nan kominote pou jere sous yo pou bay kominote tout dlo yo bezwen epi pou fè yon bon kiltivasyon krèson.  

IJDS, Sivadye (Cyvadier)

Yon òganizasyon ki rele IJDS ap fòme yon nouvo jenerasyon nan konsevasyon anviwonman pa aji kòm yon teren demonstrasyon pou yon nouvo tip chabon ki fèt avèk po kokoye ak fimye bèf.  Tou yo fè pepinye pyebwa, twalèt byolojik, ekip foutbòl jenès, epi eko-touris. 

AFODE, Lakwa Peris

Lestè se lakay yon gwoup fanm ki rele AFODE ki travay pou fòme fanm nan kominote a sou sije ki enkli patisipasyon demokratik ak fanmi planin, tout ki fèt avèk resous lokal, epi yo tou òganize aktivite kiltirèl pou kominote a.

ODCC/KOREPA, Kan Kòk (Camp Coq)

Kan Kòk se yon kominote ki gen fò nan pwoteksyon anviwonman ak inovasyon, epi ki angaje nan aktivite ki enkli rebwazman, atizana banbou, epi pwòpte nan kominote a. 

Gwayavye

Gwayavye se yon kominote ki izole nan mòn men ki itilize sistèm konbit ak òganizasyon lokal pou prezève yon agrikilti gaya, epi adrese pwoblèm dlo nan kominote a.    

La Difference, Twa Bebe (Cite Soleil)

La Difference se yon kominote nan Site Solèy ki te transfòme tèt li nan yon senbòl pwòpte ak responsablite katye a atravè solidarite kominote epi komanse avèk sa yo genyen.
 
 
 

EMASE, Ti Haiti (Cite Soleil)

EMASE, ki se yon lekòl kominote nan katye Ti Ayiti nan Site Solèy, te vin reyabilite atravè yon efò kominote epi ki gen vizyon pou yon fòm edikasyon ki pi pratik ak sivik pou Ayiti.

Pages

Subscribe to RSS - Kominote a/ kohesyon sosyal