Education/students

Community school, Morne a Bruler

A community which had no high school and mobilized to build its own with community resources

KATAF, Fige

KATAF is a resilient peasant's organization that has over 4 decades of promoting sustainable development in Fige

Community school, La Bresillienne

La Bresillienne is a community that has been running a community school independently since 1990

OPDEL, Belo

OPDEL is a group of young people in Belo who have been organizing since 2002 to promote a healthy and productive life for their neighbors and community at large.

Zaboka

Yon kominote izole ki rele Zaboka mobilize pou fè yon lekòl pou kominote a, epi kote yon patènarya dinamik pèmèt pwofesè lokal pou bay edikasyon pou zòn izole sa a

Gaillard

Gaya se yon kominote kote solidarite se kilti pou viv la, epi plizyè gwoupman kominote ap kolabore nan tout bagay ki enkli asistans sosyal, agrikilti epi kilti.  

Community Music School, Gran Jil (Grand Gilles)

Gran Jil se lakay yon lekòl mizik pou kominote a ki tou ede timoun avèk edikasyon yo epi abilite pwofesyonèl yo.


OPK, Karakol (Caracol)

Karakol se lakay yon òganizasyon kiltivatè ki itilize yon pepinye kakawo pou sipòte yon lekòl kominote. 

MIJD, Desalin (Dessalines)

Desalin se lakay yon òganizasyon ki rele MIJD ki, pandan kèk anne pase, reyisit pou fè yon wout machin rive nan kominote a, epi tout travay sa ki te fèt avèk la men epi ak volontè. 

OJDL/KDL, Lagranj (Lagrange)

Lagranj se lakay 2 òganizasyon ki travay pwòch ansanm pou amelyore kalite lavi nan kominote a, nan plizyè domenn ki enkli agrikilti, sanitasyon ak edikasyon. 

Pages

Subscribe to RSS - Education/students