OPK, Karakol (Caracol)

Karakol se lakay yon òganizasyon kiltivatè ki itilize yon pepinye kakawo pou sipòte yon lekòl kominote. 

 

Karakol se yon seksyon kominal nan komin Gran Rivyè di Nò ki gen 6,744 abitan.  Karakol se sit yon baraj dlo ki jenere kouran men, apre sa, yo preske pa gen sèvis ditou ki disponib, epi popilasyon a te plizoumwen sou kont yo.  Se sityasyon sa ki pèmèt abitan Karakol vin trè rezistan. 

Karakol gen yon òganizasyon ki rele OPK (Òganizasyon Peyizan Karakol).  Yo gen yon pepinye kakawo nan kominote a, epi yo itilize rèvni pepinye a pou sipòte lèkol nan zòn nan. Yo jere pepinye a avèk kontribisyon 5 goud ke chak manm bay nan chak reyinyon, epi tou lè yo vann ti pye kakawo yo a lòt òganizasyon tankou CECI.  Paske yo toupre yon rivyè, yo te chache fòmasyon nan rediksyon ris nan moman dezas avèk Oxfam epi Kwa Wouj.  

GPS coordinates: 
Primary contact: 
1. Emmanuel Philistin, resident of Karakol and member of the town council. Telephone : 37502973/33618030
Haitian Creole

Success gradient:

Section communale: 
Karakol (3em section)
Commune: 
Grand Riviere du Nord
Partners: 
CECI, Oxfam, Red Cross