Mobilizasyon lajenes

La Vallee de Demain, Musac

A group of young people in Musac who were inspired by stories the elder people in their community about how beautiful the area used to be. They have committed themselves to reforestation and environmental action

Artists' group, Kafou Pingwen

Kafou Pingwen is home to a group of young artists who are using art as a way to keep their communities clean through up-cycling trash into artisanwork.

Gaillard

Gaya se yon kominote kote solidarite se kilti pou viv la, epi plizyè gwoupman kominote ap kolabore nan tout bagay ki enkli asistans sosyal, agrikilti epi kilti.  

IJDS, Sivadye (Cyvadier)

Yon òganizasyon ki rele IJDS ap fòme yon nouvo jenerasyon nan konsevasyon anviwonman pa aji kòm yon teren demonstrasyon pou yon nouvo tip chabon ki fèt avèk po kokoye ak fimye bèf.  Tou yo fè pepinye pyebwa, twalèt byolojik, ekip foutbòl jenès, epi eko-touris. 

Community Music School, Gran Jil (Grand Gilles)

Gran Jil se lakay yon lekòl mizik pou kominote a ki tou ede timoun avèk edikasyon yo epi abilite pwofesyonèl yo.


EMASE, Ti Haiti (Cite Soleil)

EMASE, ki se yon lekòl kominote nan katye Ti Ayiti nan Site Solèy, te vin reyabilite atravè yon efò kominote epi ki gen vizyon pou yon fòm edikasyon ki pi pratik ak sivik pou Ayiti.

OPDB/COPDPDS, Belanje

Belanje se yon kominote ki se kay yon òganizasyon dinamik ki travay toude pou sipòte kiltivatè zòn nan epi nan jesyon sistèm dlo potab pou nan kominote a, epi tou gen yon akademi foutbòl ki fè anpil siksè.

RAJEPRE, Bwa Nef

RAJEPRE se yon òganizasyon dinamik an Bwa Nèf ki bay fokis nan domenn edikasyon sivik: yo opere yon lekòl kominote epi anseye timoun de enpòtans anviwonman ak rebwazman epi, nan menm tan, mobilize kominote pou kenbe lari yo pwòp.  

Nouvelle Vie, Cap Haitian

Nouvelle Vie (Nouvo Vi) se yon rezo dinamik de jèn Ayisyen ki ap aprann konpetans nan yon fason pou viv ansante epi ak respè pou Latè a, epi tou pou anseye lòt moun nan domenn sa

Shouk Bwa Libete, Gonaives

Chouk Bwa Libète se yon gwoup mizik rasin ki anbwase kilti ak atizay tradisyonèl Ayisyen an, epi ki te kreye yon espas nan kominote kote yo anseye jèn Ayisyen yo pou kontinye ak tradisyon sa yo.  

Pages

Subscribe to RSS - Mobilizasyon lajenes