Sustainable project

ODECAR, Ans Wouj

ODECAR is an organization that focuses on improving both rural and urban infrastructure around Ans-Wouj

Community school, La Bresillienne

La Bresillienne is a community that has been running a community school independently since 1990

ATIH, Lalwè (Lalouère)

Lalwè gen yon sistèm irigasyon konplèks ki jere pa yon konsey reprezantan ki sòti nan tout zòn ki benefisye de dlo a

Community Music School, Gran Jil (Grand Gilles)

Gran Jil se lakay yon lekòl mizik pou kominote a ki tou ede timoun avèk edikasyon yo epi abilite pwofesyonèl yo.


FTKDG, Gan Bad (Grand Bad)

Gan Bad se yon kominote ki konstwi wout li ak men popilasyon nan ak konbit, e yo kolabore nan tout lot fason pou lavi yo.

OJDL/KDL, Lagranj (Lagrange)

Lagranj se lakay 2 òganizasyon ki travay pwòch ansanm pou amelyore kalite lavi nan kominote a, nan plizyè domenn ki enkli agrikilti, sanitasyon ak edikasyon. 

UCOODEPSA, St Michel

Sen Michèl rekoni kòm kapital kleren Ayiti a, men tou li se yon kote ki rich an mango.  UCOODEPSA anbake ak yon inisyativ pou transfòme mango (ak lòt fwi lokal) pou kreye yon mwayen pou viv ki dirab epi tou pou pwoteje anviwonman an.

Recycling Center of Bwa Nef

Manithe Laguerre opere yon sant resiklaj nan Site Soley ki vin kreye yon makèt pou boutey plastik (ke anvan te konn bouche kanal nan Site yo) atravè yon apwòch komèsyal pou fè riyèl nan Site Soley yo vin pi pwòp.    

COSMAH-Stm, St Marc

COSMHA se yon gwoup jèn Ayisyen ki te fòme nan kartografi pa yon òganizasyon entenasyonal ki rele ‘Humanitarian OpenStreetMap Team’, epi ki gen misyon pou mete Ayiti sout kat jeyografi a, toude literalman ak metafòikman.  

Lavanneau

 Yon kominote ki jere avèk siksè plizyè sous dlo pou distribye dlo nan kominote a, kote dlo ra jeneralman.

Pages

Subscribe to RSS - Sustainable project