Enfrikstriki/ wout yo

ODECAR, Ans Wouj

ODECAR is an organization that focuses on improving both rural and urban infrastructure around Ans-Wouj

KATAF, Fige

KATAF is a resilient peasant's organization that has over 4 decades of promoting sustainable development in Fige

MARNS, Bainet

MARNS is a faith-based community organization mobilizing the residents of Bainet to protect their roads, their environment, and their health

MOCCAB, Bainet

MOCCAB is a farmer's movement with 200 members who focuses on environmental protection, community infrastructure, and agricultural projects.

ATIH, Lalwè (Lalouère)

Lalwè gen yon sistèm irigasyon konplèks ki jere pa yon konsey reprezantan ki sòti nan tout zòn ki benefisye de dlo a

FTKDG, Gan Bad (Grand Bad)

Gan Bad se yon kominote ki konstwi wout li ak men popilasyon nan ak konbit, e yo kolabore nan tout lot fason pou lavi yo.

ODPM, Matiren (Mathurin)

Matiren se yon kominote ki izole nan mòn epi ki itilize tradisyon konbit pou òganize tout bagay ki enkli sanitasyon, edikasyon ak agrikilti.  

MIJD, Desalin (Dessalines)

Desalin se lakay yon òganizasyon ki rele MIJD ki, pandan kèk anne pase, reyisit pou fè yon wout machin rive nan kominote a, epi tout travay sa ki te fèt avèk la men epi ak volontè. 

OPDB/COPDPDS, Belanje

Belanje se yon kominote ki se kay yon òganizasyon dinamik ki travay toude pou sipòte kiltivatè zòn nan epi nan jesyon sistèm dlo potab pou nan kominote a, epi tou gen yon akademi foutbòl ki fè anpil siksè.

CCISR, St Raphael

Yon kominote ki avèk siksè aplike yon vas sistèm irigasyon avèk yon patnè, epi ki kounyea jere pa yon òganizasyon lokal epi ki rekanpe pwodiksyon agrikòl nan zòn nan. 

Pages

Subscribe to RSS - Enfrikstriki/ wout yo