Women's empowerment

AFVA, Belle Anse

Since 1999, AFVA is fighting for the rights of women who are victims of domestic violence,  and also in female empowerment through economic activities like sewing and artisan work

GREFACOOP, Ans Wouj

GREFACOOP is a women's cooperative that works on economic and social empowerment of women in Ans Wouj

AFODE, Lakwa Peris

Lestè se lakay yon gwoup fanm ki rele AFODE ki travay pou fòme fanm nan kominote a sou sije ki enkli patisipasyon demokratik ak fanmi planin, tout ki fèt avèk resous lokal, epi yo tou òganize aktivite kiltirèl pou kominote a.

UCOODEPSA, St Michel

Sen Michèl rekoni kòm kapital kleren Ayiti a, men tou li se yon kote ki rich an mango.  UCOODEPSA anbake ak yon inisyativ pou transfòme mango (ak lòt fwi lokal) pou kreye yon mwayen pou viv ki dirab epi tou pou pwoteje anviwonman an.

OPDB/COPDPDS, Belanje

Belanje se yon kominote ki se kay yon òganizasyon dinamik ki travay toude pou sipòte kiltivatè zòn nan epi nan jesyon sistèm dlo potab pou nan kominote a, epi tou gen yon akademi foutbòl ki fè anpil siksè.

AFAJ, Jacmel

Yon koperativ k ap reyini atizan fanm an Jakmèl depi 2003, pou pataje resous ak konpetans.  

SOFAB, Bwa Nef, St Raphael

SOFABS se yon gwoup fanm ki trè aktiv nan mobilizasyon pou yon pakèt bagay ki enkli reparasyon wout nan kominote, rediksyon vyolans sou fanm, epi kreyasyon aktivite pou jèn nan zòn nan.   

OFARR, Ravine des Roches

Ravin de Wòch se lakay yon gwoup fanm ki mobilize pou ede youn ak lòt nan aktivite komès, epi denyeman yo komanse yon lekòl kominote pou rezoud mank aksè edikasyon pou timoun nan zòn nan.   

SOFAB, Bwa Nef, St Raphael

SOFABS is an incredibly active women's group that mobilizes to do everything from repairing the roads in the community to advocating for victim's of gender-based violence to creating activities for local youth.

AFAJ, Jacmel

A cooperative that has been bringing together female artisans in Jacmel since 2003, to share resources and skills.

Pages

Subscribe to RSS - Women's empowerment