Resilient community

Gaillard

Gaya se yon kominote kote solidarite se kilti pou viv la, epi plizyè gwoupman kominote ap kolabore nan tout bagay ki enkli asistans sosyal, agrikilti epi kilti.  

Pyat (Piatre)

Pyat se yon kominote ki beni avèk sous natirèl, men li pran anpil koperasyon ak angajman nan kominote pou jere sous yo pou bay kominote tout dlo yo bezwen epi pou fè yon bon kiltivasyon krèson.  

ATAL, Calumette

ATAL se yon òganizasyon pou kominote a ki gen anpil siksè avèk pepinye pyebwa, epi eksperyans nan ranfòsman kapasite kominote atravè fòmasyon nan agrikilti ak mikwo-finans. 


ODCC/KOREPA, Kan Kòk (Camp Coq)

Kan Kòk se yon kominote ki gen fò nan pwoteksyon anviwonman ak inovasyon, epi ki angaje nan aktivite ki enkli rebwazman, atizana banbou, epi pwòpte nan kominote a. 

ODPM, Matiren (Mathurin)

Matiren se yon kominote ki izole nan mòn epi ki itilize tradisyon konbit pou òganize tout bagay ki enkli sanitasyon, edikasyon ak agrikilti.  

Gwayavye

Gwayavye se yon kominote ki izole nan mòn men ki itilize sistèm konbit ak òganizasyon lokal pou prezève yon agrikilti gaya, epi adrese pwoblèm dlo nan kominote a.    

OPECS, Norway (Cite Soleil)

OPECS se yon koperativ pèch nan Site Solèy ki trè dinamik epi ki bay kominote Nòwe nan Site Soley anpil solidarite. 

La Difference, Twa Bebe (Cite Soleil)

La Difference se yon kominote nan Site Solèy ki te transfòme tèt li nan yon senbòl pwòpte ak responsablite katye a atravè solidarite kominote epi komanse avèk sa yo genyen.
 
 
 

Pyat (Piatre)

Pyat is a community blessed with natural springs, but it has taken community cooperation and commitment to manage the springs to provide for the community's need and cultivate a healthy harvest of watercress.

Gwayavye

Gwayavye is a community isolated in the mountains but which relies on konbit and local organizations to preserve a robust agriculture, and address the water problems in their community

Pages

Subscribe to RSS - Resilient community