Business/Commerce

AFVA, Belle Anse

Since 1999, AFVA is fighting for the rights of women who are victims of domestic violence,  and also in female empowerment through economic activities like sewing and artisan work

GREFACOOP, Ans Wouj

GREFACOOP is a women's cooperative that works on economic and social empowerment of women in Ans Wouj

ASCOPCA, Akasya (Accacia)

Akasya se lakay yon òganizayson ki rele ASCOPCA, ki te rekanpe kiltivasyon kann nan kominote ki vin kreye komès ak yon amelyorasyon pou lavi nan zòn nan.

UCOODEPSA, St Michel

Sen Michèl rekoni kòm kapital kleren Ayiti a, men tou li se yon kote ki rich an mango.  UCOODEPSA anbake ak yon inisyativ pou transfòme mango (ak lòt fwi lokal) pou kreye yon mwayen pou viv ki dirab epi tou pou pwoteje anviwonman an.

Recycling Center of Bwa Nef

Manithe Laguerre opere yon sant resiklaj nan Site Soley ki vin kreye yon makèt pou boutey plastik (ke anvan te konn bouche kanal nan Site yo) atravè yon apwòch komèsyal pou fè riyèl nan Site Soley yo vin pi pwòp.    

AFAJ, Jacmel

Yon koperativ k ap reyini atizan fanm an Jakmèl depi 2003, pou pataje resous ak konpetans.  

G27, Jacmel

Yon koperativ ki gen ladann 27 atelye atizan atravè Jakmèl ki pou pataje depans, ogmante vizibilite, fè pwomosyon kilti rich Jakmèl la, epi pou anseye jenès pou vin atizan. 

Artisan Center in Cite Blode, Cite Soleil

Site Blòdè se lakay yon koperativ atizan de jèn fanm ak gason ki vle kreye yon mwayen pou viv ki dirab atrave kreyativite.  

OFARR, Ravine des Roches

Ravin de Wòch se lakay yon gwoup fanm ki mobilize pou ede youn ak lòt nan aktivite komès, epi denyeman yo komanse yon lekòl kominote pou rezoud mank aksè edikasyon pou timoun nan zòn nan.   

Artisan Center in Cite Blode, Cite Soleil

Cite Blode is home to an artisan's cooperative of young men and women looking to create a sustainable and positive livelihood for themselves through creativity.

Pages

Subscribe to RSS - Business/Commerce