Positive initiative

La Vallee de Demain, Musac

A group of young people in Musac who were inspired by stories the elder people in their community about how beautiful the area used to be. They have committed themselves to reforestation and environmental action

Community school, Morne a Bruler

A community which had no high school and mobilized to build its own with community resources

MARNS, Bainet

MARNS is a faith-based community organization mobilizing the residents of Bainet to protect their roads, their environment, and their health

Artists' group, Kafou Pingwen

Kafou Pingwen is home to a group of young artists who are using art as a way to keep their communities clean through up-cycling trash into artisanwork.

Zaboka

Yon kominote izole ki rele Zaboka mobilize pou fè yon lekòl pou kominote a, epi kote yon patènarya dinamik pèmèt pwofesè lokal pou bay edikasyon pou zòn izole sa a

MIJD, Desalin (Dessalines)

Desalin se lakay yon òganizasyon ki rele MIJD ki, pandan kèk anne pase, reyisit pou fè yon wout machin rive nan kominote a, epi tout travay sa ki te fèt avèk la men epi ak volontè. 

EMASE, Ti Haiti (Cite Soleil)

EMASE, ki se yon lekòl kominote nan katye Ti Ayiti nan Site Solèy, te vin reyabilite atravè yon efò kominote epi ki gen vizyon pou yon fòm edikasyon ki pi pratik ak sivik pou Ayiti.

Nouvelle Vie, Cap Haitian

Nouvelle Vie (Nouvo Vi) se yon rezo dinamik de jèn Ayisyen ki ap aprann konpetans nan yon fason pou viv ansante epi ak respè pou Latè a, epi tou pou anseye lòt moun nan domenn sa

OSODFO, Cap Wouj

Kap Wouj se lakay Fò Oge istorik la, ki te abandone pa gouvènman epi ki vin tonbe nan delambre.  Tout kominote a mobilize pou eseye reyabilite fò a, epi pou reklame l kòm yon sit istorik pou peyi a.  

Artisan Center in Cite Blode, Cite Soleil

Site Blòdè se lakay yon koperativ atizan de jèn fanm ak gason ki vle kreye yon mwayen pou viv ki dirab atrave kreyativite.  

Pages

Subscribe to RSS - Positive initiative