Natural Resource Use

La Vallee de Demain, Musac

A group of young people in Musac who were inspired by stories the elder people in their community about how beautiful the area used to be. They have committed themselves to reforestation and environmental action

ODECAR, Ans Wouj

ODECAR is an organization that focuses on improving both rural and urban infrastructure around Ans-Wouj

ATIH, Lalwè (Lalouère)

Lalwè gen yon sistèm irigasyon konplèks ki jere pa yon konsey reprezantan ki sòti nan tout zòn ki benefisye de dlo a

Pyat (Piatre)

Pyat se yon kominote ki beni avèk sous natirèl, men li pran anpil koperasyon ak angajman nan kominote pou jere sous yo pou bay kominote tout dlo yo bezwen epi pou fè yon bon kiltivasyon krèson.  

IJDS, Sivadye (Cyvadier)

Yon òganizasyon ki rele IJDS ap fòme yon nouvo jenerasyon nan konsevasyon anviwonman pa aji kòm yon teren demonstrasyon pou yon nouvo tip chabon ki fèt avèk po kokoye ak fimye bèf.  Tou yo fè pepinye pyebwa, twalèt byolojik, ekip foutbòl jenès, epi eko-touris. 

ATAL, Calumette

ATAL se yon òganizasyon pou kominote a ki gen anpil siksè avèk pepinye pyebwa, epi eksperyans nan ranfòsman kapasite kominote atravè fòmasyon nan agrikilti ak mikwo-finans. 


OPECS, Norway (Cite Soleil)

OPECS se yon koperativ pèch nan Site Solèy ki trè dinamik epi ki bay kominote Nòwe nan Site Soley anpil solidarite. 

UCOODEPSA, St Michel

Sen Michèl rekoni kòm kapital kleren Ayiti a, men tou li se yon kote ki rich an mango.  UCOODEPSA anbake ak yon inisyativ pou transfòme mango (ak lòt fwi lokal) pou kreye yon mwayen pou viv ki dirab epi tou pou pwoteje anviwonman an.

OPDB/COPDPDS, Belanje

Belanje se yon kominote ki se kay yon òganizasyon dinamik ki travay toude pou sipòte kiltivatè zòn nan epi nan jesyon sistèm dlo potab pou nan kominote a, epi tou gen yon akademi foutbòl ki fè anpil siksè.

RAJEPRE, Bwa Nef

RAJEPRE se yon òganizasyon dinamik an Bwa Nèf ki bay fokis nan domenn edikasyon sivik: yo opere yon lekòl kominote epi anseye timoun de enpòtans anviwonman ak rebwazman epi, nan menm tan, mobilize kominote pou kenbe lari yo pwòp.  

Pages

Subscribe to RSS - Natural Resource Use