OTHER

OPECS, Norway (Cite Soleil)

OPECS se yon koperativ pèch nan Site Solèy ki trè dinamik epi ki bay kominote Nòwe nan Site Soley anpil solidarite. 

La Difference, Twa Bebe (Cite Soleil)

La Difference se yon kominote nan Site Solèy ki te transfòme tèt li nan yon senbòl pwòpte ak responsablite katye a atravè solidarite kominote epi komanse avèk sa yo genyen.
 
 
 

EMASE, Ti Haiti (Cite Soleil)

EMASE, ki se yon lekòl kominote nan katye Ti Ayiti nan Site Solèy, te vin reyabilite atravè yon efò kominote epi ki gen vizyon pou yon fòm edikasyon ki pi pratik ak sivik pou Ayiti.

COSMAH-Stm, St Marc

COSMHA se yon gwoup jèn Ayisyen ki te fòme nan kartografi pa yon òganizasyon entenasyonal ki rele ‘Humanitarian OpenStreetMap Team’, epi ki gen misyon pou mete Ayiti sout kat jeyografi a, toude literalman ak metafòikman.  

Nouvelle Vie, Cap Haitian

Nouvelle Vie (Nouvo Vi) se yon rezo dinamik de jèn Ayisyen ki ap aprann konpetans nan yon fason pou viv ansante epi ak respè pou Latè a, epi tou pou anseye lòt moun nan domenn sa

Nouvelle Vie, Cap Haitian

Nouvelle Vie is a network of dynamic young Haitians who are learning skills about sustainable and healthy living and teaching them to others.

COSMAH-Stm, St Marc

COSMAH is a group of Haitian youth who were trained on mapping by the international organisation of the Humanitarian OpenStreetMap Team, and are engaged in literally and figuratively putting Haiti on a map.

La Difference, Twa Bebe (Cite Soleil)

La Difference is a community in Cite Soleil which has transformed itself into a symbol of cleanliness and neighborhood responsibility by using community solidarity and starting from what they have. 

SAKALA/Pax Christi, Michiko (Cite Soleil)

 SAKALA is a program to empower the youth of Cite Soleil through civic education, sports, and environmental action. 

 

EMASE, Ti Haiti (Cite Soleil)

EMASE is a community school in Ti Haiti, Cite Soleil that was rehabilitated by a community effort and which has a vision of a more practical and civic form of education in Haiti. 

Pages

Subscribe to RSS - OTHER